Raad van State laat niets heel van voorgestelde oldtimerregeling

De Raad van State heeft geen spaan heel gelaten van de oldtimerregeling zoals die dit voorjaar werd overeengekomen door Staatssecretaris Frans Weekers en de oldtimeralliantie. Dat meldt politiek verslaggever Hans Verbeek op Business News Radio. Op tal van punten werd het 40-jaar compromis door de mangel gehaald. Het politieke orgaan lijkt daarmee een belangrijke vervolgstap te zetten van het door Vrijstellingoldtimer.nl geïnitieerde offensief tegen de aanpassing van de huidige regeling.

Onduidelijk en niet uitvoerbaar

De regeling is onduidelijk en niet uit te voeren. Hij moet volledig worden herzien. Het 40-jaar compromis krijgt een dikke onvoldoende van de Raad van State. Verder gaf het politieke orgaan aan datin geld de politieke maatregel niet veel voorstelt. Dat is discutabel, want het bedrag aan gederfde inkomsten bij invoering van de oldtimerregeling plaatst die opmerking al in een ander perspectief.

Struikelblok

Waar de Raad van State met name over struikelt is de overgangsregeling voor benzineauto's die ouder zijn dan 26 jaar..Die mogen drie wintermaanden niet rijden om voor een kwarttarief in aanmerking te komen. En voor dieselaars en LPG-rijders met een auto tussen 26 en 40 jaar oud telt dat allemaal niet. Het is ondoenlijk om dat te monitoren en dus niet of nauwelijks uitvoerbaar.Ook het milieuargument kan van tafel:Dat verhaal is helemaal niet te controleren, zacht uitgedrukt.