Geschorst naar evenementen

Ontdek de mazen in de belastingwet; het blijkt dat je met een geschorste auto (oldtimer) 4x per jaar naar een evenement kunt gaan zonder dat dit consequenties heeft voor je motorrijtuigenbelasting. Een mooi alternatief voor het omstreden MRB besluit? Let wel even op de voorwaarden!

De evenementenregeling

Heb je een motorrijtuig van 15 jaar of ouder waarvan het kenteken is geschorst? Dan kun je je aanmelden voor de evenementenregeling. Je kunt dan tijdens door de Belastingdienst erkende evenementen een beperkt aantal dagen rijden zonder dat je de schorsing moet opheffen. Je hoeft ook geen belasting te betalen en het motorrijtuig hoeft niet APK gekeurd te zijn (wel verzekerd).

Voorwaarden

Als je gebruik wilt maken van de evenementenregeling, geldt wel een aantal voorwaarden:

  • De organisator heeft het evenement aangemeld bij de Belastingdienst.
  • Je mag aan maximaal 4 evenementen per kalenderjaar deelnemen.
  • Je mag maximaal 6 dagen per kalenderjaar gebruikmaken van de regeling.
  • Je moet het motorrijtuig verzekeren.
  • Je gebruikt het motorrijtuig alleen in het kader van het evenement.

Voor welke evenementen geldt de regeling?

De regeling geldt voor bijzondere gelegenheden, waarbij de motorrijtuigen aan het publiek worden getoond. Enkele voorbeelden zijn:

  • herdenkingen
  • (bloemen)corso's
  • clubdagen van eigenaren van oude auto's

Hoe meld je je aan voor de evenementenregeling?

De organisator van het evenement maakt bekend dat je gebruik kunt maken van de evenementenregeling. Je meldt vervolgens jouw motorrijtuig op tijd aan bij de organisator van het evenement. Je hoeft tijdens het evenement geen bewijs van deelname aan de evenementenregeling in je motorrijtuig te hebben.

Hoe meldt de organisator het evenement aan bij de Belastingdienst?

Uiterlijk 2 maanden voor het evenement meldt de organisator het evenement aan bij de Belastingdienst. Wij laten de organisator schriftelijk weten of de deelnemers gebruik kunnen maken van de evenementenregeling. De organisator stuurt uiterlijk 1 werkdag voor het evenement een lijst met de geschorste motorrijtuigen naar de Belastingdienst met het verzoek deze motorrijtuigen aan te melden voor de evenementenregeling. De organisator krijgt hiervan geen bevestiging van de Belastingdienst.

Je koopt het motorrijtuig in de loop van het jaar

Als je een motorrijtuig in de loop van het jaar koopt, moet je rekening houden met het aantal dagen en evenementen waarop het motorrijtuig al is gebruikt door vorige eigenaren. Heeft de vorige eigenaar bijvoorbeeld tijdens 1 erkend evenement al 2 dagen gebruikgemaakt van de evenementenregeling? Dan mag je nog maximaal 4 dagen gebruikmaken van het motorrijtuig op 3 erkende evenementen.

Let op!

  • De rit naar het evenement telt ook mee in de berekening van het aantal dagen dat je gebruik maakt van de regeling. Rijd je dus bijvoorbeeld een dag voor het evenement al naar de plaats van bestemming, dan maak je 2 dagen gebruik van de evenementenregeling.
  • Is uw motorrijtuig bij de Belastingdienst aangemeld voor deelname aan het evenement? En besluit je toch om niet deel te nemen? Dan moet de organisator ten minste 1 werkdag voor het evenement uw motorrijtuig afmelden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet, dan telt het evenement wel mee in de berekening van het maximale aantal evenementen en dagen per jaar waarop je gebruik mag maken van de evenementenregeling.

Bovenstaande tekst komt van de Belastingdienst.
Alle evenementen waarvoor je je hier kunt aanmelden zijn erkend door de belastingdienst. Je kunt je tot uiterlijk 2 werkdagen voor het evenement aanmelden.

Verzekering

Zorg ervoor dat je auto wel verzekerd is al je van deze regeling gebruik maakt; veel liefhebbers schorsen hun auto en stoppen dan tevens de auto-verzekering. Het onverzekerd rondrijden is strafbaar en onverantwoordelijk!

Heb je nog vragen over deze regeling, mail dan naar

 

Aanmelden voor een evenement: