Spannende week voor oldtimer liefhebbers

In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 staat dat het kabinet de belastingvrijstelling van oldtimers zal schrappen. Deze week spreken de brancheverenigingen (RAI Vereniging, Bovag en Focwa) en staatssecretaris Weekers over een aanpassing van de maatregel.

Onder druk van de Tweede Kamer zoekt Weekers een tegemoetkoming voor incidentele rijders. Direct na de Paasdagen zal er een voorstel liggen zo is de brancheorganisaties beloofd.

Dit betekent niet alleen een spannende tijd voor de berijders van zulke voertuigen, maar ook voor de verkopers ervan. Volgens de vereniging voor oldtimerdealers, Stichting Oldtimerbranche Nederland, is er ‘een kaalslag' gaande onder oldtimerverkopers. Naar schatting een vijfde van alle handelaren in oude Mercedessen, BMW's, of Volvo's is over de kop gegaan, en een ander vijfde deel staat niet ver meer van een faillissement af. Consumenten zouden nauwelijks nog oldtimers kopen sinds het regeerakkoord van 29 oktor 2012.

Ook Bovag en Focwa stellen dat veel ondernemers zwaar in de problemen zijn gekomen, maar zij kunnen hierover geen exacte cijfers geven.